Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu - Strona główna
MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w poniedziałek 20 sierpnia,  imieniny: Bernarda, Samuela, Sary

Strona główna

Otwarcie ofert w przetargu

21.02.2014 r.

W dniu 17 lutego 2014 roku o godzinie 12:15 w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu miało miejsce otwarcie ofert złożonych w przetargu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, drogowego organizowanego przez Gminę Miasto Zgierz na liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz gmin sąsiadujących, z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie. Na otwarciu stawiło się dwóch wykonawców, którzy do godziny 12:00 tego samego dnia złożyli oferty tj.: ZPK „MARKAB” sp. z o.o.  oraz Kris-Tour abc sp. z o.o.

Komisja przetargowa w części publicznej otwierając koperty podawała ceny, za które oferenci wykonają usługę oraz oświadczenia co do warunków z kryteriów ofertowych. Komisja Przetargowa ma zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych termin 90 dni na rozpatrzenie złożonych ofert. W pierwszej kolejności badana jest ich zgodność z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W chwili obecnej postepowanie trwa nadal.

Kontynuacja współpracy w ramach międzygminnej komunikacji autobusowej linii 3A

21.02.2014 r.

 

IMG 1235 120 lutego 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek zawarła ze Starostą Zgierskim Krzysztofem Kozaneckim i Wicestarostą Marcinem Karpińskim umowę na dofinansowanie przez Powiat międzygminnej komunikacji autobusowej linii 3A. W 2014 roku Powiat przeznaczy na ten cel 110 tys. zł. Jest to kontynuacja współpracy samorządów, których działania pozwoliły na utworzenie całkowicie nowej linii obejmującej swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Stryków i Aleksandrów Łódzki.

 

Zmiana trasy linii 6 (19-02-14 r.)

17.02.2014 r.

W związku z rozpoczęciem II-etapu przebudowy ul. Rojnej, z dniem 19-02-14 r. ulegnie zmianie trasa  linii 6:

− w kierunku Łodzi autobus od przystanku Aleksandrowska/Kaczeńcowa będzie kursował ulicami Aleksandrowską, Szczecińską, z pominięciem ulic Rydzowej i Rojnej.
− w kierunku Zgierza autobus od przystanku Rojna/Wici skręci w ul. Wici, zamiast jak dotychczas, w ul. Rydzową.


Druga zmiana będzie polegała na przekierowaniu trasy w okolicy Dworca Łódź-Kaliska, ulicą Krzemieniecką, z pominięciem ul. Konstantynowskiej i Alei Unii Lubelskiej, zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód. Zmiana ta będzie obowiązywała w obu kierunkach.


Powyższe zmiany trasy nie wpłyną na zmianę godzin odjazdów.

 

6 Parzęczewska/Staffa

6 Dworzec Łódź-Kaliska

W związku z rozpoczęciem II-etapu przebudowy ul. Rojnej, z dniem 19-02-14 r. ulegnie zmianie trasa  linii nr 6:
− w kierunku Łodzi autobus od przystanku Aleksandrowska/Kaczeńcowa będzie kursował ulicami Aleksandrowską, Szczecińską, z pominięciem ulic Rydzowej i Rojnej.
− w kierunku Zgierza autobus od przystanku Rojna/Wici skręci w ul. Wici, zamiast jak dotychczas, w ul. Rydzową.
Druga zmiana będzie polegała na przekierowaniu trasy w okolicy Dworca Łódź-Kaliska, ulicą Krzemieniecką, z pominięciem ul. Konstantynowskiej i Alei Unii Lubelskiej, zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód. Zmiana ta będzie obowiązywała w obu kierunkach.
Powyższe zmiany trasy nie wpłyną na zmianę godzin odjazdów.

Komunikacja zastępcza na trasie linii 16

12.02.2014 r.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od MPK-Łódź Sp. z o.o. o 3:30 nastąpiło zatrzymanie ruchu na ul. Paderewskiego przy ul. Jarosławskiego. Trasa tramwaju linii 16 jest zablokowana w obu kierunkachTramwaje kursują objazdami, uruchomiona została również komunikacja zastępcza. Ruch zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.

Remont przystanków

11.02.2014 r.

Informujemy, iż na terenie miasta prowadzone są prace remontowo-naprawcze mające na celu odnowienie infrastruktury przystankowej. Prace prowadzone są nieodpłatnie na rzecz miasta przez osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, dzięki współpracy z dyrektorem zakładu mjr dr Grzegorzem Leśniewiczem. Na chwilę obecną ze względu na zmienne warunki atmosferyczne prowadzone jest głównie uzupełnienie i wymiana brakujących elementów infrastruktury (szyby, ławeczki, kosze, znaki przystankowe autobusowe i tramwajowe), natomiast na wiosnę planowany jest kompleksowy remont m. in. poprzez wymianę zniszczonej kostki brukowej, malowanie przystanków.

 

Remont przystanków

Wymiana kaset przystankowych

29.01.2014 r.

Uprzejmie informujemy o kolejnym etapie prac zmierzających do odnowienia wiat przystankowych komunikacji miejskiej. Na początku roku przystąpiliśmy do montażu gablot przystankowych przystosowanych do zamontowania we wszystkich wiatach przystankowych typu Mercury na terenie naszego miasta.

Sukcesywnie uzupełniamy wyposażenie przystanków tj. kosze na śmieci, kasety przystankowe, rozkłady jazdy, a także szyby i inne elementy wiat niszczone na skutek działań wandali.

W bieżącym roku mamy w planach dalszą modernizację infrastruktury przystankowej, między innymi wymianę kolejnych kaset, gruntowny remont istniejących oraz zakup oraz posadowienie nowych wiat przystankowych i ławeczek. Planujemy również zwiększyć dostępność informacji pasażerskiej. Dalsze szczegóły już wkrótce.

 

Wymiana kaset przystankowychWymiana kaset przystankowychWymiana kaset przystankowychWymiana kaset przystankowych


Mamy nadzieję, że powyższe działania przyczynią się do podwyższenia komfortu podróży.

Opóźnienia w kursowaniu autobusów (linie 4, 5, 6, 8)

29.01.2014 r.

Informujemy o opóźnieniach w kursowaniu linii komunikacji miejskiej spowodowanych kontrolą autobusów przeprowadzoną przez Inspekcję Transportu Drogowego. Dyspozytor informuje, ze opóźnienia wynoszą od 5 do 15 minut. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu (linie 3 i 6)

29.01.2014 r.

Informujemy o utrudnieniach w ruchu kołowym spowodowanych uszkodzonym samochódem ciężarowym, który zablokował całkowicie przejazd na ul. Konstantynowskiej. 20-minutowe zdarzenie spowodowało opóźnienia w kursowaniu autobusów linii nr 3 oraz 6.

15it8U#7SF

Zmiana ogłoszenia i SIWZ (24-01-14)

24.01.2014 r.

Informujemy że w zakładce przetargi dostępne są nowe materiały w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Wśród zamieszczonych plików znajdują się również odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Propozycja współpracy w ramach publikacji informacji pasażerskiej na przystankach

23.01.2014 r.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu pragną zaprosić do współpracy zainteresowanych wykonywaniem usług publikacji informacji pasażerskiej na przystankach będących własnością Gminy Miasto Zgierz, bądź zarządzanych przez miasto.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt.

Zmiana rozkładu jazdy linii 3A (13-01-14 r.)

9.01.2014 r.

Na wniosek pasażerów podróżujących do zakładów pracy w Strykowie, opracowany został nowy rozkład jazdy linii 3A uwzględniający system brygad 12-godzinnych, a co za tym idzie możliwość dotarcia na godzinę 18:00. Dokonano tego poprzez przesunięcie najmniej obłożonego kursu z godzin przedpołudniowych w dni robocze oraz popołudniowych w pozostałe dni, na rzecz godziny 18:00. Na prośbę pasażerów dokonano również innych drobnych korekt.

Rozkład jazdy linii 3A obowiązujący od 13-01-2014 r.

3A Targowy Rynek (Aleksandrów Łódzki)

3A Dworzec PKP (Stryków)

Zmiana organizacji ruchu "Moto Orkiestra" WOŚP (12-01-14 r.)

9.01.2014 r.

W związku z organizowaną w dniu 12-01-14 r. w ramach XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Moto Orkiestrą" w rejonie pętli Parzęczewska/Staffa zostanie tymczasowa zmieniona organizacja ruchu. Pętla autobusowa zostanie tymczasowo przeniesiona na parking osiedlowy w okolicach skrzyżowania ulicy Staffa z drogą osiedlową przy ulicy Parzęczewskiej.


Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 12-01-14 r.